Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

21:02
8981 b29e 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
20:57
9416 fe21 500
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
20:56
7223 b9fe
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
20:54
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina vialaparisienne laparisienne
20:53
20:52
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
20:50
8233 758c
20:50

w: Wroclaw [Wroclove]

20:41
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
20:40
1430 a02e

February 20 2018

20:08
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele vialaparisienne laparisienne
20:08
3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
19:52
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vialaparisienne laparisienne
19:52
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares vialaparisienne laparisienne
19:50
6094 7f55
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
19:50

Wygodnie jest dziś o wszystko pytać.

I tym oto sposobem faceci pytają kobiet dosłownie o wszystko. Masz ochotę na seks? A może chcesz kwiatka? Wczoraj się pokłóciliśmy to może przyjadę?

A może skończ z pytaniami, zadzwoń do niej w środku nocy i oznajmij, że właśnie do niej jedziesz... a gdy ona stwierdzi, że to nie najlepszy pomysł, to nie szukaj potwierdzenia jej słów - tylko dodaj, że właśnie czekasz na dole.

Wręcz jej bez okazji piękne kwiaty i wejdź w nią, albo jej do mieszkania. Tak po prostu - nie dlatego, że na to zasługuje, bo to już wiesz - lecz dlatego, że każdy dzień jest dobry do tego, aby zrobić coś niepowtarzalnego. To pieprzone COŚ, co nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów Twojego chciejstwa.

Bo widzisz - wystarczy tylko chcieć.
A chcesz?

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl vialaparisienne laparisienne
19:50
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialaparisienne laparisienne
19:49
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka vialaparisienne laparisienne
19:49
19:48
Chociaż raz
warto umrzeć z miłości.
A to choćby po to,
żeby się później chwalić znajomym, że to bywa, że to jest
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl