Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

21:49
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viarabarbarowy rabarbarowy

December 02 2017

20:51
7414 392a
20:37
Reposted fromantichris antichris viakittylitter kittylitter
20:33
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viadrobnostki drobnostki
20:31
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viakittylitter kittylitter
20:14
20:02

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viasatyra satyra
19:57
1247 2d00
19:56
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viawiks wiks

November 24 2017

11:55
0594 80e2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
11:55
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart vialaparisienne laparisienne
11:49
11:44

Take me someplace where we can be silent together.

— Elizabeth Gilbert
Reposted fromumorusana umorusana viamyszkaminnie myszkaminnie

November 16 2017

22:10
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viasomuchfunk somuchfunk
22:08
ze wszystkich komplementów, które starałem się Tobie
mówić
mi osobiście najbliższy jest ten o uśmiechu,
ponieważ zawsze kiedy mnie widzisz,
szczerze się uśmiechasz i wiem, że to na mój widok,
cały czas czekam na ten moment pierwszego spojrzenia
i kolejnego, kolejnego, kolejnego,
by móc Cię widzieć uśmiechniętą,
i dobrze wiem, że gdy ja widzę Ciebie, również się
uśmiecham
na Twój
widok
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
22:07
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
20:59
2300 8728 500
Reposted fromumorusana umorusana vialaparisienne laparisienne
20:56
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
20:56
5770 5dc9 500
Reposted from777727772 777727772 vialaparisienne laparisienne
20:38
Reposted fromfitvet fitvet vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl