Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

23:03

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viagotarina gotarina
23:03
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaunmadebeds unmadebeds
23:02
2292 57b6 500
22:53
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viakostkaczekolady kostkaczekolady
22:53
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
22:52
Ten most do ludzi do marzeń
Już dawno spaliłaś jak setnego szluga
Pakujesz sztos
Aż krwawi ci nos
Bo sądzisz ze jesteś szkaradna i nudna
Smutny negatyw
Tak monotonny
Szary codzienny sen a nie highligfe
Lubiłaś tańczyć
Malować i pływać
A topi cię znów basen Ballantine'sa

Byle z kim
Byle jak Byle gdzie
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
22:52
Wybacz, że gniewam się, gdy znowu się oddajesz szlugom. Mało na świecie rzeczy smutniejszych niż martwa żona.
— Taco Hemingway
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

July 10 2015

13:48
0701 9e5d
13:42
1292 6100
13:41
13:41
9758 c075 500
Reposted fromEscaladr Escaladr viaeternaljourney eternaljourney
13:22
Każdy czasem potrzebuje kopniaka od życia. Żeby nie stracić czujności.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
13:17
13:14
1383 132a
Reposted fromtoft toft viaCalcarea Calcarea
13:14
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabourricot bourricot

July 03 2015

12:37
8908 fa49
Reposted fromkarmacoma karmacoma
12:33
9026 9acc
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
12:33
9038 57e6
Reposted fromgdybam gdybam
12:14
7061 d0fe 500
12:11
7628 1417 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl