Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

12:57
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir viagotarina gotarina

October 13 2017

14:57
13:32
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viate-quiero te-quiero

October 12 2017

14:02
4543 c8ce
Reposted fromkarahippie karahippie

October 09 2017

12:57
12:54
5365 fc5b
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
12:47

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
12:41
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
— Maria Skłodowska-Curie
Reposted fromnatelle natelle viamayamar mayamar
12:40
12:39
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaaisolro aisolro
12:33
4565 37e2 500
12:33
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaasylopath asylopath
12:32
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath
12:31
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaasylopath asylopath
12:31
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaasylopath asylopath
12:31
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viaasylopath asylopath
12:29
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
12:28
6140 9e64 500
Reposted fromzie zie viafreeway freeway

October 08 2017

16:49
16:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl